• Kegiatan Study Banding Di Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
  • Prodi Ekonomi Islam
  • Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar